Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tên khác Khả Dục - Thích Hiên
Năm sinh Quí Mùi 1763 - Mậu Dần 1818
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì - Trịnh - Nguyễn (1533-1788)
- Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ cuối đời Hậu Lê, tự Khả Dục, hiệu Thích Hiên, quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Nhâm dần 1782, ông đỗ Hương Cống, sống ẩn dật không ra làm quan.

Ông là người nhuận sắc truyện Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự. Ngoài ra ông còn có các tác phẩm: Đông phủ thi tập, Huyền cơ đạo thuật bí thư. Năm Mậu dần 1818 ông mất hưởng dương 55 tuổi.