Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Dựng nước (2000 - 258 trCN)

Nhân vật truyền thuyết thời Hùng Vương dựng nước.

Theo dã sử và truyền miệng, ông họ Mai, tên An Tiêm được vua Hùng Vương thứ XVII yêu mến và gả con gái cho, vợ chồng sống trong an vui. Ông thường tâm sự với vợ: "Giàu sang này đều là do tiền kiếp".

Câu nói trên lọt vào tai bọn nịnh thần, chúng tâu lên khiến vua Hùng Vương giận, đày ông và gia đình ra ngoài hải đảo sống với nghề trồng dưa, mà dưa rất ngon. Cuộc sống rất chật vật, nhưng không vì vậy mà ông than oán bất cứ ai kể cả nhà vua. Một thời gian sau, dưa của ông được đem về đất liền. Có người đem dâng lên nhà vua, nhà vua ăn thử dưa do An Tiêm trồng và tiến cống, thấy quả thật như lời truyền trong dân gian.

Từ đó vua Hùng Vương ân xá cho vợ chồng, con cái An Tiêm; cho gia đình ông trở về đất liền và phục chức cũ.

Cuộc đời ông và sự nghiệp trồng dưa của An Tiêm được nhà văn Nguyễn Trọng Thuật hư cấu nên tiểu thuyết Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc có tên Quả dưa đỏ. Tác phẩm được giải văn học của hội Khai trí tiến đức năm 1925 ở Hà Nội.