Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Bắc thuộc lần 1 (207 trCN - 39)

Du học sinh đầu tiên trong thời Bắc thuộc lần thứ nhất không rõ năm sinh, năm mất.

Ông sang Trung Quốc du học và tụ tiến thân, được vua Hán nạp dụng, hầu cận trong cung. Một lần, nhân ngày Tết nguyên đán, giữa lúc trăm quan triều hội chúc tụng nhà vua, chính ông và Lý Cầm đã đứng ra đòi hỏi quyền lợi cho người Việt. Lời yêu sách của ông được vua Hán chú ý, và sau đó một vài người Việt có tài năng cũng được vua Hán đối xử trọng hậu, quyền lợi ngang với quan lại nhà Hán.

Đồng thời với ông, còn có Trương Trọng cũng là một du học sinh lỗi lạc của nước ta, khiến vua Hán phải kính nể.