Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Dựng nước (2000 - 258 trCN)

Tị tổ nòi giống Lạc Việt, vợ Lạc Long Quân.

Truyền thuyết kể rằng: Bà sinh một bọc trứng, nở được trăm người con. Các con khôn lớn, bà đem 50 người lên núi, 50 người thì theo cha định cư ở vùng đồng bằng...

Người con cả về sau nối truyền trị nước, xưng hiệu Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang. Thế cho nên trong văn chương truyền khẩu có câu nam nữ đối ca đầy tính sử thi:

Gần nhà xa ngõ khó hỏi thăm
Có chim chi đẻ trứng ấp ngàn năm rứa bạn tề?
Nở ra nam nữ bộn bề
Nửa theo quê mẹ, nửa về quê cha.
Thiếp hỏi chàng, chàng phải nói ra,
Em về làm vợ luận là cưới cheo.