Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Dựng nước (2000 - 258 trCN)

Tổ thứ nhất của dân tộc Việt Nam, họ Hồng Bàng dựng nước. Tất cả truyền được 18 đời đều xưng họ Hùng Vương (theo Hùng triều ngọc phảThiên Nam bảo lục diễn ca).

Ngài là đời thứ nhất gọi là Kinh Dương Vương Lộc Tục, tôn dâng miếu là Hùng Vương, thứ hai là Lạc Long Quân Sùng Lãm, thứ ba là Hùng Lân...

Quốc hiệu ta lúc ấy là Văn Lang đóng đô ở Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phú ngày nay. Ông làm vua nước Xích Quỉ vào khoảng năm Nhâm tuất (2879 tr.CN) lấy con gái Động Đinh quan là Long Nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua. Toàn lãnh thổ chia ra làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộc, Tân Hưng, Võ Định, Võ Ninh, Lục Khái, Ninh Hải, Dương Tuyền, Giao Chỉ, Cửu Chân, Hoài Nam, Cửu Đức, Việt Thường và Binh Văn. Và truyền nhau đến đời thứ 18 là Hùng Duệ.

Đến nay di tích hay còn trên đỉnh Hùng Sơn (Núi Hùng) cách Hà Nội 97km, cũng gọi là Núi Đền, Nghĩa Lĩnh, hay Nghĩa Cương. Bia đề 4 chữ lớn Cao Sơn cảnh Hùng.